Month: January 2022

Bayar Zakat Dengan Hong Leong

BAYAR ZAKAT DENGAN HONG LEONG CONNECT BIZ

Bayar Zakat Dengan Hong Leong Connect Biz | Membayar Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat seperti sempurna milik, cukup haul dan cukup nisab adalah diwajibkan untuk menunaikan zakat. Bayar Zakat Dengan Hong …